Hệ thống đại lý của Dược Quốc Tế WIN CT

Dược Quốc Tế  Win CT có tổng cộng hơn 300 chi nhánh. Trong đó, các văn phòng giao dịch lớn của  Dược Quốc Tế tập trung tại Miền Bắc .

Miền Bắc

số 06, liền kề 17 khu đô thị mới PhúLương,phường Phú La – quận Hà Đông – TP Hà Nội

 Điện thoại:  Điện thoại:  02439955589.

 Điện thoại:  Điện thoại: 02439955968.

Add to cart